2009 STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, nr 4 (38)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]
ARTYKUŁY
Bohdan Jałowiecki, Elżbieta Anna Sekuła:
Miejskie szlaki pamięci [Memory Traces of the City ], s. 5–20;
Mikołaj Herbst: Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce [Creation and Absorption of Human Capital by the Academic Cities in Poland], s. 21–38;
Maciej Smętkowski, Piotr Wójcik: Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej  [Regional Development in Central and Eastern European Countries ], s. 39–66;
Maciej Nowak, Ewa Łaźniewska: Decyzje o podziałach nieruchomości gminnych jako czynnik wspierający konkurencyjność Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego [Resolutions about Divisions of Estates as Factor Supporting the Competitiveness of Szczecin Metropolitan Area], s. 67–85;
Katarzyna Wojnar, Adam Płoszaj: Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych – przykład Programu ESPON [Network Analysis of Co-operation between Research Institutions. Example of ESPON Programme ], s. 86–100;
Katarzyna Lindner: Handel emisjami – walka z CO2 w obliczu światowego kryzysu gospodarczego [Emissions Trading – Fighting Against CO2 in the Face of the Global Economic Crisis], s. 101–112; Kazimierz Niewiadomski: Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa
podlaskiego [Factors Differentiating Tourist Traffic on the Example of Poland and the Area of the Podlaskie Voivodeship], s. 113–126.
RECENZJE
Marek W. Kozak:
Polityka to więcej niż jej narzędzia (Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności) , s. 127–130.

 17.85
16.07 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
SRiL_4_2009_caly
 12.30 zł  
Bjalowiecki_ESekula_sril4_09
 4.31 zł  
MHerbst_sril4_09
 4.31 zł  
MSmetkowski_PWojcik_sril4_09
 4.31 zł  
MNowak_ELazniewska_sril4_09
 4.31 zł  
KWojnar_APloszaj_sril4_09
 4.31 zł  
KLindner_sril4_09
 4.31 zł  
KNiewiadomski_sril4_09
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1509-4995
liczba stron: 141
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2010
uwagi: prof. Grzegorz Gorzelak – red. naczelny; periodyk wydawany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f