2007 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 2
UWAGA!!! Do kupienia także w PDFie

Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku  lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani oczywiste, ani zdeterminowane. Jest fenomenem, którego rozpatrywanie wymaga interdyscyplinarnych i wielowątkowych badań.
Nowy kwartalnik ma stworzyć przestrzeń dla naukowej debaty nad tym fenomenem. Redakcja wyraża nadzieję, że znajdzie się w nim miejsce na rozważania konceptualne i teoretyczne, ale także na rzetelne i wnikliwe studia empiryczne, zwłaszcza porównawcze.

INFORMACJA DLA AUTORÓW na dole  strony
 

W numerze:
Bob Jessop: Promowanie „dobrego zarządzania” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi  narracjami w sferze rządzenia [Promoting good governance, disguising failure: Reflections on policy paradigms and policy narratives in the field of governance], s. 5–26;
Janina Filek: W poszukiwaniu dobrej administracji [In search of good administration], s. 27–38;
Andrew Dunsire: Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie [Tipping the balance: autopoiesis and governance], s. 39–66;
Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz: jakość rządzenia – Polska w międzynarodowej perspektywie porównawczej [Quality of governance – Poland in international comparative perspective], s. 67–80;
Victor Pestoff: Demokratyczne rządzenie: współprodukcja, trzeci sektor i udział obywateli w świadczeniu usług społecznych [Democratic governance: Co-production, third sector and citizen participation in the provision of social services], s. 81–98;
Stanisław Mazur: Biurokrata jako dylemat [Bureaucracy as a dilemma], s. 99–112;
Marcin Zawicki: Trzy płaszczyzny ewaluacji – z praktyki polskiej administracji publicznej [Three planes of evaluation: On overview of Poland’s public administration practice], s. 113–126.

 15.75
14.18 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
ZP2_2007_caly
 12.30 zł  
jessop_zp2_07
 4.31 zł  
filek_zp2_07
 4.31 zł  
dunsire_zp2_07
 4.31 zł  
wojciech_podg_zp2_07
 4.31 zł  
pestoff_zp2_07
 4.31 zł  
mazur_zp2_07
 4.31 zł  
zawicki_zp2_07
 4.31 zł  
autor: kwartalnik
format: B-5
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 125
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2008
uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny; periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f