GOSPODARSTWA I STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNE W POLSCE
W poszukiwaniu ruchu społecznego

Działalność agroturystyczna podejmowana przez gospodarstwa rolne w Polsce nie była dotychczas przedmiotem zainteresowania socjologów w takim zakresie i z takiej perspektywy, jak zaprezentował to Grzegorz Foryś. Chociaż powstały liczne opracowania naukowe opisujące działalność agroturystyczną gospodarstw rolnych, zjawisko ukazywano najczęściej wycinkowo, uwzględniając głównie perspektywę ekonomiczną i organizacyjną. Monografia przedstawia zaś tę działalność i gospodarstwa agroturystyczne w szerokim kontekście przemian zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce, wykorzystując perspektywę badania nowych ruchów społecznych, co jest niewątpliwym walorem pracy i nowatorskim ujęciem problematyki.
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW

Autor najpierw rekonstruuje teoretyczny model jakiegoś zjawiska społecznego, a potem szuka w empirii potwierdzenia słuszności przyjętego sposobu rozumowania. (…) Nie muszę dodawać, że prezentowany typ socjologicznej refleksji jest cenny, chociażby dlatego, że nadzwyczaj rzadki – szczególnie w młodszej generacji socjologów – bo często przykrywany albo czystym teoretyzowaniem, bez poszukiwania jakichkolwiek odniesień empirycznych, albo czystą empirią, czyli koncentrowaniem się wyłącznie na opisie rzeczywistości bez prób jej porządkowania za pomocą kategorii teoretycznych, nie wspominając już o próbach jej objaśniania w nawiązywaniu do teorii. Wszystko to pozytywnie wyróżnia książkę na tle większości polskich opracowań poświęconych agroturystce.
prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Grzegorz Foryś – ur. w 1974 roku, jest absolwentem socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999), na tym samym Wydziale uzyskał tytuł doktora (2006), adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu: zmiany społecznej, socjologii ruchów społecznych, socjologii polityki oraz socjologii obszarów wiejskich. Autor m.in.: monografii Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej (2008), współautor: Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland. An Introduction (2016), współredaktor: W obliczu zmiany. Wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi (2005), a także autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów polsko- i anglojęzycznych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Society for Rural Sociology.
 


37.80
34.02 zł

autor: Grzegorz FORYŚ
format: B-5
ISBN: 978-83-7383-839-0
liczba stron: 354
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2016
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f