MIĘDZY BEZSTRONNOŚCIĄ A SOLIDARNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ
Polityka bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych po zimnej wojnie
Prezentowana monografia stanowi studium politologiczne poświecone ewolucji polityki bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych. Analizie zostały poddane zarówno ogólne założenia tej polityki, jak i strategie obronne Austrii, Irlandii, Finlandii, Szwajcarii oraz Szwecji. Ukazano istotę przemian od neutralności do bezaliansowości/postneutralności. Dokonano również uogólnień odnoszących się do roli i znaczenia tej grupy państw w kontekście funkcjonowania wojskowego obszaru UE. Szczególny nacisk został położony na zbadanie metod dostosowywania się poszczególnych państw neutralnych i bezaliansowych do nieustannie ewoluujących założeń Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (WPBiO). Praca wspiera się na założeniu, że neutralność/postneutralność nie może być traktowana jedynie jako opcja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale winna być traktowana także jako element tożsamości narodowej, wyraz określonych wartości i związanych z tym ról międzynarodowych.

Dariusz Popławski – dr hab., profesor UW, pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej ISM oraz międzyinstytutowej Politologicznej Pracowni Studiów nad Niemcami WDiNP. Pierwszy prezes, powstałej w 1993 r., Fundacji Studiów Międzynarodowych. W latach 1997–2002 pracownik polskiej służby zagranicznej na stanowisku radcy Ambasady RP w Kolonii. Autor wielu artykułów i opracowań podejmujących problematykę współczesnej neutralności i bezaliansowości z perspektywy politologicznej. Ostatnio: Szwajcarska polityka bezpieczeństwa (2007), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej (red. nauk., 2009); Państwa naddunajskie a Unia Europejska (red. nauk., 2010); Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej: Austria, Liechtenstein, Szwajcaria (red. nauk., 2011), Outsiderzy integracji europejskiej: Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska (wespół z J. Starzyk-Sulejewską, 2012).

 


32.55
29.30 zł

autor: Daiusz POPŁAWSKI
format: A-5
ISBN: 978-83-7383-584-9
liczba stron: 270
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: twarda
rok wydania: 2013
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f