DEMOGRAFIA
Współczesne zjawiska i teorie
Przepraszamy, chwilowo brak na półce!

Książka w przystępny i oryginalny sposób przedstawia stan współczesnej demografii oraz podstawowe zagadnienia ludnościowe świata i różnych jego części. Wyłania się z niej obraz demografii jako fascynującej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki, której zagadki intelektualne nieodmiennie przyciągają wybitne umysły matematyków, reprezentantów nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych i społecznych. 
Autorzy zarysowują główne zjawiska, z jakimi mierzy się dziś demografia: wzrost zaludnienia Ziemi, wydłużanie się życia ludzkiego, słabnięcie rozrodczości, starzenie się populacji, nasilanie się mobilności terytorialnej oraz liczne, przebiegające różnorako przestrzenne lub kulturowe zróżnicowania tych zjawisk. Wskazują na obecne i przyszłe wyzwania społeczne mające swoje źródło w tych zjawiskach.
Adresatami książki są wszystkie osoby interesujące się problemami życia społecznego, jego aspektami socjobiologicznymi oraz zachowaniami reprodukcyjnymi ludzi.

Marek Okólski – profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, profesor i dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim, przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk i członek Rządowej Rady Ludnościowej. Wielokrotnie wykładał na uczelniach zagranicznych. Był doradcą instytucji rządowych, ekspertem organizacji międzynarodowych i pracownikiem ONZ. Kierował licznymi krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Opublikował około 400 prac naukowych (w tym blisko 30 książek) z zakresu ekonomii, demografii i socjologii, znaczną ich część za granicą.
Agnieszka Fihel – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami na tymże uniwersytecie. W latach 2009 oraz 2011 odbyła staż naukowy (typu post-doc) w Krajowym Instytucie Badań Demogaficznych (INED) w Paryżu. Laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Z wykształcenia ekonomistka i socjolog. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesne procesy ludnościowe; autorka wielu artykułów na temat umieralności oraz migracji międzynarodowych. 
Jest to dzieło oryginalne, przedstawiające procesy demograficzne w różnej skali przestrzennej, w ujęciu: przeszłość, stan aktualny, perspektywy – przy wykorzystaniu stosownych metod, teorii, najnowszej krajowej i światowej literatury i źródeł odnoszących się do przedmiotu.
Z recenzji prof. Jerzego T. Kowaleskiego
Walorem pracy jest nie tylko ujęcie kanonicznych zagadnień demografii jako dyscypliny naukowej, ale i osadzenie ich w szerszym ekonomicznym, społeczno-historycznym i kulturowym podłożu. Książka jest także odpowiedzią na głębokie przemiany w naturze zjawisk demograficznych, jakie gwałtownie się dokonują w przeciągu ostatnich 40 lat na skutek globalnych oddziaływań ekonomicznych i społecznych, ukazując świat w kolejnej transformacji.
Z recenzji prof. Krystyny Slany

 


brak książki w sprzedaży
Darmowe pliki:
SPIS_TRESCI
autor: Marek OKÓLSKI
Agnieszka FIHEL

format: B-5
ISBN: 978-83-7383-612-9
liczba stron: 359
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka, skrzydełka
rok wydania: 2012
uwagi: wydanie nowe


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f