GEOEKONOMIA

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Jurorskiej, powołanej przez  władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, książka pt. 
 Geoekonomia pod redakcją Pana Profesora Edwarda Haliżaka,  otrzymała wyróżnienie w konkursie pt. Książka Geopolityczna Roku 2012.Jest to pierwsza edycja tego konkursu. Książka przeszła przez trzy etapy konkursowe. W finale oceniała ją szesnastoosobowa kapituła  jurorska. W konkursie ocenianych było łącznie 50 książek. Przyznano nagrodę główną i jedno wyróżnienie.
Informacje o konkursie znajdą Państwo na
http://geopolityka.net/konkurs-ksiazka-geopolityczna-roku-2012
Informacja o laureatach I edycji znajduje się 
http://geopolityka.net/wyniki-konkursu-ksiazka-geopolityczna-roku-2012
Przyznanie wyróżnienia w konkursie (statuetka, dyplom, nagrody książkowe) odbędzie się w pierwszym dniu ogólnopolskiej konferencji  naukowej – V Zjazd Geopolityków Polskich (12–13 kwietnia br.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Geoekonomia to oryginalne pojęcie teoretyczne, które za sprawą ekonomistów, geografów i znawców strategii zostało inkorporowane do nauki o stosunkach międzynarodowych w pozimnowojennym okresie. Jakkolwiek jego geneza sięga XIX wieku, to dopiero w ostatnich dwóch dekadach zaczęto dostrzegać jego walory eksplanacyjne.  Pojęcie to,  jako archetyp realnego zjawiska,  zrodziło się z praktyki gospodarowania państw. Można ją więc traktować jako uogólnienie nowych praktyk państw, które wcale nie zostały zainicjowane, jak się powszechnie sądzi, po zakończeniu zimnej wojny. 
Inspiracją do podjęcia takiego tematu była chęć pogłębienia wiedzy o zmianach w rozwoju i funkcjonowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych pod wpływem nowych form międzynarodowej aktywności państw, których istotą jest tworzenie wokół nich nowej jakościowo przestrzeni, mającej niewiele wspólnego z tradycyjną, sprowadzaną do fizycznego obszaru innych państw, regionów i kontynentów, przestrzenią geopolityczną. (...)
Tezy zarówno publikacji, jak i poszczególnych rozdziałów mają charakter propozycji badawczych, które powinny być przedmiotem dalszej dyskusji i pogłębionych analiz, a także krytyki naukowej.

 

Spis treści
Edward Haliżak: Wstęp
Część I
Pojęcie i istota geoekonomii

Edward Haliżak: Geneza geoekonomii – ideowe i materialne przesłanki
Edward Haliżak: Pojęcie i istota przestrzeni  geoekonomicznej
Edward Haliżak: O istocie geoekonomicznego działania
Część II
Geneza i wymiary geoekonomicznej przestrzeni

Agnieszka Aleksy-Szucsich:  Międzynarodowe struktury produkcji
Anna Wróbel: Międzynarodowe struktury handlu
Karina Jędrzejowska: Międzynarodowe struktury finansów
Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Międzynarodowe struktury wiedzy i innowacji  – mechanizmy zmiany, aktualne trendy i uczestnicy
Część III
Instrumentarium geoekonomii

Aleksandra Jarczewska: Dyplomacja ekonomiczna państw
Anna Wróbel: Liberalizacja i protekcjonizm w polityce państwa
Justyna Nakonieczna: Znaczenie marki państwa w geoekonomicznej przestrzeni
Łukasz Gołota: Rola i znaczenie reguł pochodzenia towarów w kształtowaniu geokonomicznej przestrzeni państw
Katarzyna A. Nawrot: Polityka międzynarodowej konkurencyjności
Maria Dunin-Wąsowicz: Instrumentarium geoekonomiczne w polityce monetarnej i kursowej państwa:  wojna walutowa vs. kooperacja
Sylwia Para: Polityka ochrony własności intelektualnej
Barbara Regulska: Polityka proeksportowa
Aldona Wrzosek: Polityka sankcji ekonomicznych
Kamil Zajączkowski: Geoekonomiczny kontekst pomocy rozwojowej
Karina Jędrzejejowska: Państwowe fundusze majątkowe
Rafał Ulatowski: Państwo a przedsiębiorstwa krajowe na rynku międzynarodowym. Przykład Niemiec
Rafał Ulatowski: Geoekonomia surowców energetycznych
Część IV
Geoekonomia a przestrzeń geoekonomiczna: studia przypadków

Aleksandra Jarczewska:  Przestrzeń geoekonomiczna Stanów Zjednoczonych
Paweł J. Borkowski: Unia Europejska – soft power jako modelowy aktor geoekonomiczny
Edward Haliżak: Geoekonomiczna strategia Chin
Jakub Zajączkowski: Indie – studium przypadku geoekonomicznego działania mocarstwa wschodzącego
Część V
Logika geoekonomii a porządek międzynarodowy

Rafał Ulatowski: Logika geoekonomii a global governance
Edward Haliżak:  Geoekonomiczny trilateralizm UE–USA–Chiny:  logika konfliktu i współpracy
Edward Haliżak: Zakończenie
Wybrana literatura
Noty o Autorach

 

 


69.30
62.37 zł

Darmowe pliki:
SPIS_TRESCI
autor: Edward HALIŻAK (red.)
format: B-5
ISBN: 978-83-7383-573-3
liczba stron: 780
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: twarda całopłócienna, szycie
rok wydania: 2012
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f