DEMOKRACJA
w okowach totarientalności
Współczesne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych
Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/91284/demokracja-w-okowach-totarientalnosci.html

http://www.zinamon.pl/artykul/Cezary-Olbromski/Demokracja-w-okowach-totarientalnosci,DC32DA3EEB


Czy dzisiaj – gdy kolejne odsłony totalności mamy już za sobą – zwycięska demokracja nie jest zagrożona? Autor kreśli scenariusz przyszłości zdominowanej przez sprawne i zamknięte systemy zorientowane na ekspansję, dla których e-cywilizacja stanowi nowe środowisko naturalne. Proces ten wymusza redefinicję sfery polityczności, obywatelstwa, lojalności, wreszcie totalności, po to by demokracja nie była instrumentalnie zracjonalizowanym algorytmem skuteczności formalnej – to ona jest teraz dla samej siebie największym zagrożeniem. 
Autor (…) zmusza czytelnika do zaakceptowania (…) niesłychanie skomplikowanego procesu – załamywania się starego porządku politycznego przy jednoczesnym powstawaniu całkowicie nowego, charakteryzującego się nie tylko nieustalonymi wektorami rozwoju, ale i kreacją nowych struktur o odmiennych od dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania.
z recenzji profesora Romana Bäckera

Książka powinna zostać zauważona i wywołać dyskusje, gdyż poruszone w niej problemy są ważne dla wielu dyscyplin, m.in. socjologii, filozofii, prawa, politologii, antropologii kulturowej, psychologii społecznej.
z recenzji profesora Jacka Sobczaka

Polityka tutaj samoogranicza siebie i swoją racjonalność radykalnie i bezpowrotnie, kiedy e-środowisko (…) wyznacza własne (…) i nienegocjowalne reguły implementacji zasad deliberatywnej demokracji.
z recenzji dr hab. Grażyny Woronieckiej, prof. UW

Cezary Józef Olbromski – filozof (por. hasła w Philosopher’s Index), politolog, historyk idei. Najważniejsze prace: Verstehende Soziologie Maxa Webera. Konteksty filozoficzne i inspiracje, Toruń 2003; Kategoria «teraz» we współczesnej fenomenologii czasu, Lublin 2005, współredaktor naukowy trzech książek, autor kilkudziesięciu artykułów krajowych i zagranicznych z filozofii (epistemologia, filozofia społeczna/polityki) oraz teorii polityki (podstawy demokracji, polityczność, społeczeństwo obywatelskie, legitymizacja). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach (filozofia, politologia) oraz seminariach naukowych. Jako visiting scholar przebywał m. in. w Husserl-Archives Leuven: The International Centre for Phenomenology (Belgia). Rozwija teorię postmaterializmu sfery e-polityczności oraz domen grup tematycznej informacji, równolegle prowadzi badania podstawowe nad konstytucją świadomości czasu (późny Husserl) – lebendige Gegenwart, uczestniczy w działalności kilku polskich redakcji czasopism oraz polskich  i zagranicznych towarzystw naukowych (m. in. IPSA; World Phenomenology Institute, USA).


36.75
33.08 zł

Darmowe pliki:
SPIS_TRESCI
autor: Cezary J. OLBROMSKI
format: A-5
ISBN: 978-83-7383-509-2
liczba stron: 283
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2011
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f