WPŁYW POLITYKI LOKALNEJ
NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA
przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta
Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/92288/wplyw-polityki-lokalnej-na-warunki-i-jakosc-zycia.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Grzegorz-Masik/Wplyw-polityki-lokalnej-na-warunki-i-jakosc-zycia,67D32B28EB


Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokalną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy na temat uwarunkowań prawno-organizacyjnych prowadzenia polityki lokalnej. Autor weryfikuje decyzje podejmowane w siedmiu gminach strefy podmiejskiej, wskazując sposoby badania polityki lokalnej oraz przedstawia nowe możliwości analiz w ramach geograficznych systemów informacyjnych (GIS).
Analityczno-empiryczna część pracy powstała przy wykorzystaniu ilościowych oraz jakościowych metod badawczych. Zebrane podczas badań materiały i ich wielowymiarowa analiza statystyczna oraz interpretacja jakościowa pozwoliły na identyfikację określonych typów polityk lokalnych właściwych dla badanej strefy podmiejskiej. Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na próbie ponad tysiąca respondentów umożliwiły określenie zadowolenia mieszkańców z działań podejmowanych przez samorządy lokalne.       Wnikliwa i bogata w materiał badawczo-dokumentacyjny analiza dała podstawę do oceny jakości życia mieszkańców urbanizującej się strefy podmiejskiej oraz prowadzonej polityki lokalnej w kontekście koncepcji ładu przestrzeni publicznej.
Dr inż. Grzegorz Masik jest adiunktem w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku geografia oraz inżynierskie o specjalności geodezja i systemy informacji przestrzennej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi planowania przestrzennego, jakości życia, polityki lokalnej oraz percepcji przestrzeni publicznej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych w badaniach społeczno-ekonomicznych. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska. Praca ta stała się podstawą tej książki.
 
 

32.55
29.30 zł

autor: Grzegorz MASIK
format: B-5
ISBN: 978-83-7383-416-3
liczba stron: 288
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2010
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f