PROBLEMY PRAWNE
W STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH
U PROGU XXI WIEKU

W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosunkach polsko-niemieckich niemal dwadzieścia lat po zawarciu traktatów: dwa plus cztery, o zjednoczeniu Niemiec, o potwierdzeniu granicy pomiędzy Polską a Niemcami oraz o dobrosąsiedzkich stosunkach między RP i RFN. Założeniem redaktorów i autorów było przedstawienie możliwie szerokiej panoramy osiągnięć i porażek w budowie nowych relacji między sąsiadującymi państwami, obciążonymi tragicznie przez historię, którym ta sama historia stworzyła szansę na nowy początek. Nacisk położono na tło prawnomiędzynarodowe, jakkolwiek analiza wymagała licznych odniesień do prawa wewnętrznego obu państw.
Niektóre z poruszonych zagadnień:
– odpowiedzialność za bezprawne wszczęcie i prowadzenie wojny,
– konstrukcja prawna tytułu historycznego do terytorium,
– roszczenia majątkowe, świadczenia wyrównawcze, świadczenia pomocowe,
– nacjonalizacja i restytucja mienia w Polsce,
– dziedzictwo kulturowe,
– reforma prawa o obywatelstwie w Niemczech.
Władysław Czapliński – profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Przewodniczący Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor i współautor wielu monografii, podręczników i artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.
Bernard Łukańko – doktor, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie europejskim oraz w badaniach prawnoporównawczych.
W tomie publikują:
Emilio Castorina, Władysław Czapliński, Pietro Franzina, Robert Grzeszczak, Andrzej Jakubowski, Anna Jasińska, Ireneusz C. Kamiński, Ewelina Kowalik-Bańczyk,  Artur Kozłowski, Liwiusz Laska, Bernard Łukańko,  Roman Kwiecień, Thilo Marauhn, Ewelina Mrozik,  Mariusz Muszyński, Edoardo C. Rafiotta, Przemysław Saganek, Anna Szarek, Monika Szwarc-Kuczer.


72.45
65.21 zł

autor: Władysław CZAPLIŃSKI
Bernard ŁUKAŃKO (red.)

format: B-5
ISBN: 978-83-7383-373-9
liczba stron: 415
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: twarda
rok wydania: 2010
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f