WYNALAZEK BIOTECHNOLOGICZNY
- PRZEDMIOT PATENTU
Książka poświęcona jest prawnopatentowej kwalifikacji osiągnięć biotechnologicznych. Autorka podejmuje zagadnienia, które – mimo liczącej już ponad 25 lat historii prawa patentowej ochrony osiągnięć, bazujących m.in. na inżynierii genetycznej, technikach klonowania czy wykorzystaniu komórek macierzystych – wciąż budzą kontrowersje. Przy tym idzie o sprawy podstawowe:
– definicję wynalazku i kryteria jego odróżnienia od odkryć, których patentowanie powszechnie uznawane jest za niedopuszczalne;
– interpretację przesłanek zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych;
– rolę ocen etycznych w postępowaniu patentowym.
Kontrowersje wokół tych kwestii przedstawiono w perspektywie historycznej. Dzięki temu dostrzegamy, że u ich podłoża leżą rozbieżności stanowisk w kwestii celu systemu ochrony patentowej, a także sposobów osiągania założonego celu. Autorka sygnalizuje, że problem nie redukuje się do zagadnień prawa patentowej ochrony w dziedzinie biotechnologii i postuluje wszczęcie debaty nad rolą prawa patentowego w świecie nowych technologii.
Podstawę rozważań stanowi prawo patentowe obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej, ale przedstawiono je na tle tendencji obserwowanych w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na to, iż regulacje amerykańskie wywierają istotny wpływ na przebieg procesów instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego harmonizowania prawa w tej dziedzinie w skali światowej.

54.60
49.14 zł

autor: ŻAKOWSKA-HENZLER Helena
format: B-5
ISBN: 83-7383-150-9
liczba stron: 396
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka, szycie
rok wydania: 2006
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f