WŁODZIMIERZ SOŁOWJOW
Studium osobowości filozoficznej
Książka przedstawia całość dorobku intelektualnego Włodzimierza Sołowjowa (1853?), powszechnie uważanego za pierwszego profesjonalnego filozofa rosyjskiego. Różnorodna i wielowątkowa twórczość Sołowjowa, obejmująca swym zakresem metafizykę, teorię poznania, teologię, estetykę, filozofię społeczną, a podejmująca również ? w świetnych tekstach publicystycznych ? palące zagadnienia społeczne, polityczne i kulturalne, ujęta została jako konsekwentna całość. Jako narzędzie interpretacyjne takiego jednoczącego ujęcia Autor proponuje pojęcie „osobowości filozoficznej”, a jako nić przewodnią osobowości filozoficznej Sołowjowa wskazuje ideę Bogoczłowieczeństwa. W tej perspektywie zinterpretowane zostają – jako kolejne etapy rozwoju i jako konkretyzacje idei Bogoczłowieczeństwa – inne pojęcia przywoływane zazwyczaj jako specyficzne dla myśli Sołowjowa lub jako adekwatnie opisujące jego stanowisko: mistycyzm, integralność, wszechjedność, Sofia, teokracja, polityka chrześcijańska, liberalizm, katastrofizm.
Autor stara się ukazać kluczową rolę filozofii Sołowjowa dla rozwoju całej myśli rosyjskiej, jako syntetyzującą wszystkie istotne nurty XIX-wieczne, szczególnie słowianofilstwo i okcydentalizm, oraz jako wytyczającą kierunki i problematykę rosyjskiej myśli XX-wiecznej, szczególnie tej, która rozwijała się na emigracji (Bierdiajew, Szestow, Bułgakow, Frank, Łosski, Iljin i inni). Równie istotne są dla Autora konteksty filozofii europejskiej, a jakich mogą być odczytywane teorie Sołowjowa i które pozwalają mówić o jej współmierności z klasyczną i współczesną tradycją filozoficzną. Wiele miejsca zajmują w związku z tym w książce analizy porównawcze oraz odniesienia m.in. do filozofii Hegla, Schellinga, Schopenhauera, E. Hartmanna, Pascala, Kierkegaarda, Tomasza z Akwinu, Heideggera czy Schelera.
Spis treści także po rosyjsku, angielsku, niemiecku.

50.40
45.36 zł

autor: DOBIESZEWSKI Janusz
format: B-5
ISBN: 83-88495-95-X
liczba stron: 482
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2003
uwagi: wydanie pierwsze


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f