Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
tel./fax 22 828 93 91, 22 826 59 21, 22 692 41 18
dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108, 105 
info@scholar.com.pl 

 

Bank Zachodni WBK 
28 O/Warszawa 07 1090 1030 0000 0000 0417 6217
KRS nr 0000044953 
NIP 525-22-44-454

 
 
 

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Koordynacją prac wydawniczych zajmuje się Hanna Raciborska – wiceprezes Zarządu Wydawnictwa. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1100 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.

W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria
 Wykłady z Psychologii  pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego, zaprojektowana na ponad 20 tytułów, z których wydano już 16 tomów. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka. Ukazało się już osiem tomów, m.in. Struktura społeczna Henryka Domańskiego, Socjologia kultury Mariana Golki czy Socjologia życia publicznego Edmunda Wnuka-Lipińskiego. W 2006 roku wydaliśmy dwutomową antologię fundamentalnych tekstów z zakresu socjologii zatytułowaną Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Aleksndry Jasińskiej-Kani, Lecha Nijakowskiego, Jerzego Szackiego i Marka Ziółkowskiego.


Prowadzimy rozległy program przekładów, kształtowany z myślą o studentach i badaczach ze sfery nauk społecznych i humanistycznych. Udostępniliśmy polskiemu Czytelnikowi światowe kanoniczne teksty z socjologii polityki (choć często tylko we fragmentach). Wielkim sukcesem okazały się edycje
 Słownika psychologii Arthura S. Rebera, Teorii gier Phillipa D. Straffina czy książki niemieckiego historyka Andreasa Kosserta poświęcone Prusom Wschodnim. W ramach serii Społeczeństwo Współczesne opublikowaliśmy światowe bestsellery socjologiczne: Społeczeństwo ryzyka  i Społeczeństwo światowego ryzyka Ulricha Becka, Przyszłość natury ludzkiej Jürgena HabermasaKoniec świata jaki znamy Immauela Wallersteina, Instytucje Jamesa Marcha i Johana Olsena, Współczesna analiza polityczna Roberta Dahla oraz Logika działania zbiorowego Mancura Olsona. Za wielkie osiągnięcie uważamy serię Humanistyka Europejska, w której ukazał się przekład bestsellera Petera Sloterdijka Gniew i czas, wcześniej zaś Pierre’a Bourdieu Dystynkcja, Habermasa Faktyczność i obowiązywanie czy Becka Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Ważne są też przekłady adresowane do studentów stosunków międzynarodowych, w tym prac klasycznych – Alexandra Wendta Społeczna teoria stosunków międzynarodowych czy Kennetha Waltza Struktura teorii stosunków międzynarodowych. Ponadto wydaliśmy prace Klausa von Beyme, Dana Dinera, Maksa Horkheimera, Harolda Jamesa, Rafała Lemkina, Niklasa Luhmanna czy Peytona Younga.

W ostatnich latach wydajemy wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuujemy je na całym świecie. Sukcesem wydawniczym była książka Romana Kuźniara Poland’ s Foreign Policy after 1989. We współpracy z Verlag Barbara Budrich (Germany and USA) wydaliśmy m.in. książkę Grzegorza Lissowskiego Principles of Distributive Justice. W latach 2012–2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag – wydawcą wersji niemieckojęzycznej.

 

W 2005 roku wydaliśmy Przemiany więzi społecznych Mirosławy Marody i Anny Gizy-Poleszczuk. Jest to jedna z najważniejszych polskich książek socjologicznych ostatnich lat, wraz z Autorkami otrzymaliśmy za nią prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza. Wydaliśmy też bestsellerową książkę Jadwigi Staniszkis Władza globalizacji, za którą Autorka w grudniu 2004 roku otrzymała nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, popularnie nazywaną Polskim Noblem. Wyróżniane były też książki psychologiczne – Nagrodę Teofrasta czasopisma „Charaktery” w 2013 roku otrzymała Psychologia miejsca Marii Lewickiej. Lech Nijakowski za Rozkosz zemst. Socjologię historyczną mobilizacji ludobójczej otrzymał w 2013 roku Nagrodę im. Leona Krzywickiego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W tym samym roku Bartoszowi Kaliskiemu przyznano nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza za książkę Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1989.


Nasza oficyna wydaje też periodyki naukowe i publikacje cykliczne:
 kwartalnikStudia Regionalne i Lokalne” (we współpracy z Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych UW), „Rocznik Strategiczny” (we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW),  półrocznikPsychologia – Etologia – Genetyka” (we współpracy z Centrum Genetyki Zachowania UW), kwartalnik „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” (we współpracy z ISM UW). Od 2006 roku z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej publikujemy kwartalnik „Psychologia Społeczna”, a w 2007 zadebiutował kwartalnik „Zarządzanie Publiczne”, wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Od lat współpracujemy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, wydając „Polish Yearbook of International Law” oraz „Archiwum Kryminologii”. Ponadto wydawnictwo ściśle współpracuje z wieloma innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze nauki. Nasz dorobek jest w związku z tym także ich dorobkiem.

Wydawnictwo systematycznie uczestniczy w Warszawskich Targach Książki oraz w innych imprezach targowych w kraju i za granicą. Nasze książki są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w licznych księgarniach internetowych. Ponadto duża część tytułów, w tym artykuły z periodyków, ma wersję  e-book i jest dystrybuowana przez: www.ibuk.pl, www.publio.pl, www.zinamon.pl.

 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f