Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich
Stosunki polsko-niemieckie u progu XXI wieku w ujęciu Władysława Czaplińskiego i Bernarda Łukańki - serdecznie polecamy!
W świetle bieżących wydarzeń przypominamy o wydanej przez nas książce

Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku.


W publikacji pod redakcją Władysława Czaplińskiego i Bernarda Łukańki poddano analizie najważniejsze problemy w stosunkach polsko-niemieckich niemal dwadzieścia lat po zawarciu traktatów: dwa plus cztery, o zjednoczeniu Niemiec, o potwierdzeniu granicy pomiędzy Polską a Niemcami oraz o dobrosąsiedzkich stosunkach między RP i RFN.Wśród artykułów w między innymi: 

 

  • Robert Grzeszczak, Problematyka roszczeń majątkowych w stosunkach polsko-niemieckich;
  • Roman Kwiecień: Przezwyciężanie przeszłości przez prawo międzynarodowe;
  • Mariusz Muszyński: Świadczenie wyrównawcze z tytułu utraconego mienia: podstawa prawna, istota, zakres i konotacje międzynarodowe;
  • Anna Szarek: Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania nacjonalizacji i restytucji mienia w Polsce.Założeniem redaktorów i autorów było przedstawienie możliwie szerokiej panoramy osiągnięć i porażek w budowie nowych relacji między sąsiadującymi państwami, obciążonymi tragicznie przez historię, którym ta sama historia stworzyła szansę na nowy początek. Nacisk położono na tło prawnomiędzynarodowe, jakkolwiek analiza wymagała licznych odniesień do prawa wewnętrznego obu państw. 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (BZ WBK)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f